เครื่องแฟกซ์ PANASONIC KX-F 120B

700 ฿

เครื่องแฟกซ์ PANASONIC KX-F 120B

Out of stock

Description

เครื่องแฟกซ์ PANASONIC KX-F 120B

เครื่องโทรสาร แฟกซ์ PANASONIC KX-F 120B
รับแฟกซ์ได้ แต่ส่งแฟกซ์ไม่ได้ ขายตามสภาพ

พร้อมคู่มือ และ กระดาษแฟกซ์ 1ม้วน