เครื่องแฟกซ์ ยี่ห้อ Brother FAX-878

600 ฿

เครื่องแฟกซ์ ยี่ห้อ Brother FAX-878

Out of stock

Description

เครื่องแฟกซ์ ยี่ห้อ Brother FAX-878

เครื่องแฟกซ์ ยี่ห้อ Brother FAX-878
เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา (ใช้กระดาษA4หรือF14)
ถ่ายเอกสารได้ (ย่อ-ขยาย ได้) ความเร็วส่งแฟกซ์ 15 วินาที/แผ่น
หน่วยความจำ 512 MB รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 25 แผ่น
กระจายส่งอัตโนมัตื 112 เลขหมาย สามารถส่งเอกสารได้ที่ละ 10 แผ่น
99 สำเนา 50-150% ย่อ-ขยาย
ถาดบรรจุกระดาษ 30 แผ่น