ปริ้นเตอร์ Epson LQ-310

2,700 ฿

ปริ้นเตอร์ Epson LQ-310

Out of stock

Description

ปริ้นเตอร์ Epson LQ-310

ปริ้นเตอร์ Epson LQ-310
ใช้งานปกติทุกอย่าง
24-เข็มพิมพ์ แคร่สั้น
ความเร็วพิมพ์ 416 ตัวอักษร/วินาที
พิมพ์ได้ครั้งละ 4 แบบฟอร์ม (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา)
การเชื่อมต่อ USB 2.0 (Full Speed) / Parallel