ถุงกระดาษลดภาวะโลกร้อน

ถุงกระดาษลดภาวะโลกร้อน

  • ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
  • การเลือกใช้ถุงพลาสติกส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
  • การเลือกใช้ถุงกระดาษสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
  • แนวทางที่ดี

ถุงกระดาษลดภาวะโลกร้อน01

ภาวะโลกร้อนหรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่โลกของเราก็กำลังประสบภัยกันอยู่ เราสามารถที่จะสังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปที่สูงเป็นอย่างมาก

สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนก็มาจาก ก๊าซเรือนกระจก

ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปรากฎการณ์เรือนกระจกที่มีความสำคัญกับโลกของเราเป็นอย่างมาก เพราะก๊าซพวกนี้ จะมีการกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับเข้ามาสู่บรรยากาศทั้งหมด เพื่อไม่ให้โลกกลายเป็นเหมือนกับดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนมีอุณหภูมิที่หนาวจัด และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะมันไม่มีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่งการทำให้โลกอุ่นเช่นนี้ ก็จะมีความคล้ายกับหลักการของเรือนกระจก ปรากฎการณ์เรือนกระจก

ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน

อาจจะทำให้ระบบนิเวศน์เปลี่ยนไปในด้านลบ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงผลกระทบการเป็นอยู่ของแต่ละคน ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน เมื่ออุณหภูมิมันสูงขึ้นๆ เรื่อยๆ ทุกปี ก็จะทำให้เกิดการละลายของน้ำแข็งที่บริเวณขั้วโลกกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งอุณภูมิสูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะทำให้น้ำแข็งละลายเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้น แน่นอนเมื่อน้ำแข็งมันละลายมากๆ ก็อาจจะทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรมีระดับที่สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อน้ำสูงขึ้นก็จะทำให้เมืองที่อยู่ติดกับแม่น้ำ ทะเล ก็อาจจะถูกท่วมจมอยู่ใต้น้ำก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ก็จะทำให้บางพื้นที่มักจะมีอากาศที่หนาวจัดถึงขั้นติดลบเลยก็มี บางที่ก็จะมีความแห้งแล้ง น้ำท่วม มีพายุที่รุนแรงเป็นอย่างมาก และทำให้เกิดผลเสียต่างๆ ตามมาอย่างมากยิ่งขึ้น ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่ก็จะเกิดความเสียหาย ทำให้ระบบนิเวศน์ที่ดีอยู่แล้วมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดี และที่สำคัญ ก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดโรคระบาดอย่างมากมาย เช่น ไขมาลาเรีย อหิวาตกโรค ไข้ส่า อาหารเป็นพิษ

การเลือกใช้ถุงพลาสติกส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

การเลือกใช้ถุงพลาสติกก็มีปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกปี ส่งผลทำให้เกิดปริมาณขยะที่เยอะเป็นอย่างมาก ในการทำลายถุงพลาสติกที่รวดเร็วที่สุดก็คือการเผาไหม้ ยิ่งถ้าเราเผาเยอะก็ส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนตามมาได้ ถ้าหากจะให้ถุงพลาสติกย่อยสลายจริงๆ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากถึง 450 ปีด้วยกัน หากนำไปเผาไหม้อย่างที่บอก แน่นอนมันจะช่วยลดเวลาในการย่อยสลายแต่มันจะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้

ถุงกระดาษลดภาวะโลกร้อน02

การเลือกใช้ถุงกระดาษสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

เพราะกระดาษมีระยะเวลาในการย่อยสลายได้รวดเร็วกว่าถุงพลาสติก แต่การใช้ถุงกระดาษในปริมาณที่มากๆ มันก็มีผลเสียอยู่เหมือนกัน เนื่องจากจะต้องตัดต้นไม้ เพื่อมาทำกระดาษ ทำให้อาจจะต้องสูญเสียพื้นที่สีเขียวไป แต่ในยุคนี้สมัยนี้ ก็ได้มีการสนับสนุนให้ปลูกต้นกระดาษกันมากยิ่งขึ้น เพราะต้นไม้ชนิดนี้ก็เป็นสิ่งที่โตเร็วเป็นอย่างมาก ทำให้การตัดแล้วนำไปผลิตกระดาษก็จะใช้ระยะเวลาที่ไม่นานมากนัก

เปรียบเทียบ : ถ้าเราจะผลิตถุงกระดาษจำนวน 1 ตันจะต้องใช้ต้นไม้ถึง 17 ต้น นับได้ว่าเป็นการใช้ต้นไม้ที่เยอะมากพอสมควร ทางที่ดีควรที่จะลดใช้ทุกสิ่งให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมจะดีกว่า เพราะทุกสิ่งย่อมมีผลดีและผลเสียที่แตกต่างกันออกไป

ภาระกิจที่มนุษย์จะต้องร่วมกันรับผิดชอบก็คือการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และ ถุงกระดาษให้มากที่สุด หรือ อาจจะมีการนำเอามารีไซเคิลเพื่อนำมากลับมาใช้ใหม่ก็จะดีมาก เพราะอย่าลืมนะครับในการทำลายขยะในบ้านเราก็จะต้องมีการเผา สิ่งที่ได้จากการเผาขยะก็จะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอร์ไดออกไซค์ออกมามาก ทำให้เกิดผลเสียต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย และที่สำคัญมันก็จะทำให้การเป็นอยู่ การใช้ชีวิตมีความลำบากเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนักของแต่ละคนแล้วแหละครับว่าจะมีการลดใช้ถุงพลาสติกได้มากน้อยขนาดไหน เพราะถ้าจะไปห้ามไม่ให้ใช้เลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้

ถุงกระดาษลดภาวะโลกร้อน

แนวทางที่ดี

ทางรัฐบาลก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ผู้คน สนใจใช้ ถุงกระดาษ กันมากยิ่งขึ้น การจ้าง ออกแบบถุงกระดาษ หรือ พิมพ์ถุงกระดาษ ก็จะทำให้ถุงกระดาษน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น สามารถออกแบบถุงกระดาษเองได้ด้วย  ถุงมันสามารถนำมารีไซเคิลได้ ทำให้ประชาชนรู้จักแยกขยะก่อนการทิ้งหรือทำลาย เพื่อที่จะได้จัดการได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีกันต่อไป ที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงแค่แนวคิด ที่จะเป็นแรงกระตุ้นทำให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันทำงานกันอย่างจริงจัง เพื่อให้การรักษาสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อนจะได้คลี่คลายและกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งนึง